Κιρσοί κάτω άκρων

10
previusnext

Τα καλυτέρα αποτελέσματα για τη θεραπεία των ευρυαγγειών αποκτώνται από το συνδυασμό της μικροσκληροθεραπείας και του laser.
 
Η μικροσκληροθεραπεία συνίσταται στην έγχυση ενός ειδικού υγρού στις τηλεαγγειεκτασίες προκαλώντας έτσι την απόφραξη τους. Στη συνέχεια οι τηλεαγγειεκτασίες  θα απορροφηθούν αργά από τον οργανισμό.
 
Το laser Nd:Yag 1064 nm μεταφέρει έντονη φωτεινή ενέργεια που απορροφάται από τις τηλεαγγειεκτασίες. Στη συνέχεια οι τηλεαγγειεκτασίες απορροφούνται από τον ίδιο τον οργανισμό.

Ο αριθμός των αναγκαίων συνεδριών εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος των ευρυαγγειών. Γενικά η θεραπεία ξεκινάει με μερικές συνεδρίες μικροσκληροθεραπείας και συνεχίζεται από συνεδρίες laser.
  

 

Ένδειξη θεραπείας με μικροσκληροθεραπεία και/ή laser
Ένδειξη θεραπείας με μικροσκληροθεραπεία και/ή laser
dida1
dida1
dida1