Υπερίδρωση

10
previusnext

Η αποτελεσματικότητα είναι γενικά θεαματική, οι ασθενείς ξυπνούν με τα χέρια στεγνά. Πολύ σπάνια υπάρχουν επιπλοκές από τη διαδικασία. Το ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών κατά την μετεγχειρητική περίοδο ξεπερνά το 90%.

Η βασική παρενέργεια, για την οποία σχεδόν 30% των ασθενών παραπονιέται μακροχρόνια, είναι η εμφάνιση μιας υπέρμετρης αντισταθμιστικής υπερεφίδρωσης. Γίνεται γενικά αντιληπτή στην κάτω περιοχή της πλάτης ή στην εσωτερική επιφάνεια των μηρών. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των ασθενών δε μετανιώνει για την αρχική επέμβαση, καθώς το ποσοστό ικανοποίησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση στην παλαμιαία ή/και μασχαλιαία υπερεφίδρωση. Εντούτοις όλοι οι ασθενείς που επιθυμούν να επωφεληθούν από μια ενδοσκοπική θωρακική συμπαθεκτομή θα πρέπει να ενημερώνονται γι αυτή την πιθανή παρενέργεια.

 

Στεγνά χέρια μετά από ενδοσκοπική συμπαθεκτομή
Στεγνά χέρια μετά από ενδοσκοπική συμπαθεκτομή
dida1
dida1