Υπερίδρωση

9
previusnext

Η ενδοσκοπική θωρακική συμπαθεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική προσέγγιση η οποία συνίσταται στη μερική εκτομή της συμπαθητικής νευρικής αλυσίδας (που βρίσκεται στο θώρακα) αμφοτερόπλευρα.

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και πραγματοποιείται με τεχνική βιντεοθωρακοσκόπησης. Η συμπαθητική αλυσίδα αποκόπτεται στο ύψος δύο γαγγλίων μαζί με τους αντίστοιχους επικοινωνούντες κλάδους και από τις δύο πλευρές.
Οι τομές είναι ελάχιστα ορατές και εντοπίζονται στη μασχάλη.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι σύντομης διάρκειας και απουσία επιπλοκών ο ασθενής φεύγει από αυτό την επομένη της επέμβασης. Η πραγματοποίηση μιας ακτινογραφίας θώρακος είναι απαραίτητη πριν το εξιτήριο.

 

Βιντεοθωρακοσκόπηση
Βιντεοθωρακοσκόπηση
dida1
dida1