Υπερίδρωση

6
previusnext

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο τύποι θεραπειών που εφαρμόζονται σε πρώτο επίπεδο στους ασθενείς που πάσχουν από υπεριδρωσία.

Τα άλατα του αλουμινίου που δρουν με κερατινοποίηση και φράξιμο των ιδρωτοποιών πόρων. Το δέρμα πρέπει να είναι στεγνό πριν από την εφαρμογή και το μπάνιο να πραγματοποιείται σε απόσταση από την εφαρμογή της θεραπείας. Ιδανικά το τοπικό φάρμακο θα πρέπει να εφαρμόζεται λίγο πριν από τον βραδινό ύπνο και για κάθε νύχτα μέχρις ότου γίνουν εμφανή τα αποτελέσματα. Τα άλατα του αλουμινίου είναι πιο αποτελεσματικά στις μασχαλιαίες υπεριδρωσίες. Συχνά ευθύνονται για δερματικό ερεθισμό και είναι κυρίως αποτελεσματικά στις μέτριες υπεριδρωσίες.
Η ιοντοφόρηση είναι δραστική αλλά συγχρόνως περιοριστική θεραπεία για τον ασθενή. Πρόκειται για την εισαγωγή στο δέρμα μιας ιονισμένης ουσίας χάρη στην εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος. Ενδείκνυται κατά προτίμηση στην παλαμιαία-πελματική υπεριδρωσία. Είναι αναγκαία η πραγματοποίηση περίπου είκοσι συνεδριών ως αρχική θεραπεία και στη συνέχεια χρειάζονται συνεδρίες συντήρησης. Η θεραπεία είναι αργή, απαιτητική και δεν προσφέρει παρά μια προσωρινή βελτίωση των συμπτωμάτων.

 

Παλαμιαία ιοντοφόρηση
Παλαμιαία ιοντοφόρηση
dida1
dida1