Υπερίδρωση

1
previusnext

Η υπεριδρωσία αντιστοιχεί σε μια πολύ πιο μεγάλη παραγωγή ιδρώτα από αυτή που θα χρειαζόταν η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.
 
Η απέκκριση του ιδρώτα είναι παλλόμενη, από 0,3 έως και 12 εκκρίσεις ανά λεπτό. Στην υπεριδρωσία, οι ιδρωτοποιοί αδένες είναι φυσιολογικοί, αλλά η αντίδρασή τους στα ερεθίσματα είναι υπερβολική και η εφίδρωση μπορεί να είναι μέχρι και έως 10 φορές πιο αυξημένη σε σχέση με το μέσο όρο, έως και ένα λίτρο ημερησίως.
 
Η συχνότητα εμφάνισης της πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας είναι δύσκολο να υπολογισθεί, μπορούμε να την εκτιμήσουμε στο 1 έως 2% του πληθυσμού, από το οποίο το ένα τρίτο είναι βαρείας μορφής. Η συχνότητά της μοιάζει να είναι αυξημένη στην Ασία, όπου ο επιπολασμός της στους εφήβους μετρήθηκε να είναι περισσότερος από 4%.

 

Παλαμιαία υπεριδρωσία
Παλαμιαία υπεριδρωσία
dida1
dida1