Στένωση καρωτίδας

4
previusnext

Οταν η στένωση της καρωτίδας δεν είναι σημαντική συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Πρόκειται για ασυμπτωματική στένωση.

Μιλάμε για συμπτωματική στένωση όταν η αθηρωματική στένωση της καρωτίδας οδηγήσει σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα νευρολογικά συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή του εγκεφάλου που έχει προσβληθεί.

-Ημιπάρεση, ημιπληγία.
-Απώλεια έκφρασης (αφασία/δυσαρθρία).
-Απώλεια όρασης στο ένα μάτι.

Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια ταξινομούνται ανάλογα με τη διάρκειά τους:

-Σε παροδικά όταν έχουν διάρκεια < 24 ώρες.
-Σε αναστρέψιμα όταν έχουν διάρκεια > 24 ώρες και < 21 ημέρες.
-Σε εγκατεστημένα όταν έχουν διάρκεια > 21 ημέρες με μερική ή χωρίς αποκατάσταση.

 

Σημαντική στένωση της έσω καρωτίδας στην αρτηριογραφία
Σημαντική στένωση της έσω καρωτίδας στην αρτηριογραφία
dida1
dida1