Αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

6
previusnext


Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά γίνεται με ένα απλό πιεσόμετρο και έναν ειδικό ηχοβολέα  Doppler. Ο σφυρο-βραχιόνιος δείκτης (ΣΦΔ) προκύπτει από  τη σύγκριση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά με την αρτηριακή πίεση στο βραχίονα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σε διαβητικούς ασθενείς ή σε ασθενείς που κάνουν χρόνια αιμοκάθαρση), οι αρτηρίες μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρές αποτιτανώσεις και να είναι ασυμπίεστες με το πιεσόμετρο δίνοντας ψευδώς αυξημένες τιμές στη μέτρηση του ΣΦΔ.

-ΣΦΔ > 1,2: Ασυμπίεστες αρτηρίες
-ΣΦΔ 1-1,2: Φυσιολογικός
-ΣΦΔ 0,41-0,9: Αρτηριοπάθεια που αντιστοιχεί συνήθως στο στάδιο διαλείπουσας χωλότητας
-ΣΦΔ < 0,41: Σοβαρή αρτηριοπάθεια που αντιστοιχεί συνήθως στο στάδιο κρίσιμης ισχαιμίας

 

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά με πιεσόμετρο και ειδικό ηχοβολέα  Doppler
Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά με πιεσόμετρο και ειδικό ηχοβολέα Doppler
dida1
dida1