Αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

5
previusnext

Στάδιο Ι: Ασυμπτωματικό

Στο στάδιο αυτό ο ασθενής δεν παρουσιάζει προς το παρόν συμπτώματα. Υπάρχει απώλεια περιφερικών σφύξεων στη φυσική εξέταση και μείωση του σφυρο-βραχιόνιου δείκτη.

Στάδιο ΙΙ: Διαλείπουσα χωλότητα

ΙΙa: χωλότητα για απόσταση βαδίσματος > 200 μέτρα.

IIb: χωλότητα για απόσταση βαδίσματος < 200 μέτρα.

Η εκτίμηση της απόστασης βαδίσματος γίνεται καλύτερα σε κυλιόμενο τάπητα με σταθερή κλίση και ταχύτητα 3.2 km/h.

Στάδιο ΙΙΙ: Ισχαιμικό άλγος ηρεμίας

Στάδιο IV: Απώλεια ιστού-ισχαιμικά έλκη-γάγγραινα

Ο όρος κρίσιμη ισχαιμία περιλαμβάνει την κλινική εικόνα των σταδίων ΙΙΙ και  IV, σε συνδυασμό με αντικειμενικές μετρήσεις περιφερικών πιέσεων για την αξιολόγηση της ισχαιμίας.
Η κρίσιμη ισχαιμία αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση ενδέχεται να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

 

Εκτίμηση της απόστασης βαδίσματος σε κυλιόμενο τάπητα
Εκτίμηση της απόστασης βαδίσματος σε κυλιόμενο τάπητα
dida1