Αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

2
previusnext


Η αιτία της αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων είναι συνήθως η αθηροσκλήρυνση η οποία προκαλεί βαθμιαία απόφραξη της ροής του αίματος. Οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην αθηροσκλήρυνση είναι:

-Το κάπνισμα. Η συσχέτιση καπνίσματος-περιφερικής αρτηριοπάθειας είναι ακόμα μεγαλύτερη και από τη συσχέτιση καπνίσματος-στεφανιαίας νόσου.

-Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία  αποφρακτικής περιφερικής αρτηριοπάθειας. 

-Η αυξημένη ηλικία. Ο επιπολασμός της αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων αυξάνει με την ηλικία.

-Η υπέρταση, η αυξημένη χοληστερόλη ή τα τριγλυκερίδια, η νεφρική ανεπάρκεια και η παχυσαρκία.

Όσους περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχει κάποιος τόσο αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιάσει αυτή τη νόσο.

 

Το κάπνισμα είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου
Το κάπνισμα είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου
dida1
dida1
dida1