Αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

1
previusnext


Η αποφρακτική αρτηριοπάθεια οφείλεται κατά κανόνα στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας στο τοίχωμα των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τα κάτω άκρα.

Οι αρτηρίες αυτές είναι η αορτή, οι λαγόνιες αρτηρίες (κοινή, έσω και έξω λαγόνιος), οι μηριαίες αρτηρίες (κοινή, εν τω βάθει και επιπολής), οι ιγνυακές και τέλος οι κνημιαίες αρτηρίες.

Η αθηρωμάτωση προκαλεί στένωση ή απόφραξη των αρτηριών και μειώνει τη ροή του αίματος με συνέπεια να μην φτάνει τόσο οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες όσο χρειάζεται ο οργανισμός στα κάτω άκρα.

Η ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας γίνεται σταδιακά και περιλαμβάνει τη συσσώρευση λιπιδίων, αιμοπεταλίων, ινώδους ιστού και ασβεστίου στο αρτηριακό τοίχωμα.

 

Απόφραξη αρτηρίας μετά από ρήξη αθηρωματικής πλάκας
Απόφραξη αρτηρίας μετά από ρήξη αθηρωματικής πλάκας
dida1
dida1
dida1