Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

10
previusnext


Η ενδοαυλική θεραπεία ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής χρειάζεται μετεγχειρητικά συνεπή ιατρική παρακολούθηση. Μια αξονική αγγειογραφία είναι απαραίτητη τις πρώτες 30 ημέρες μετά την επέμβαση και στη συνέχεια μετά από 6 μήνες, 12 μήνες και ετησίως.

Η παρακολούθηση αυτή γίνεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδοδιαφυγή, εξέλιξη του ανευρύσματος ή κάποιο πρόβλημα με το μόσχευμα.

Η πιο συχνή ενδοδιαφυγή είναι η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ, στην οποία προκαλείται πλήρωση του ανευρυσματικού σάκου από κάποια οσφυική αρτηρία ή από την κάτω μεσεντέριο.
Σε περίπτωση ενδοδιαφυγής και ανάλογα με την περίπτωση, ίσως χρειαστεί επανεπέμβαση (ενδοαυλική).

 

Είναι απαραίτητος ο συνεπής επανέλεγχος μετά από ενδοαυλική θεραπεία ΑΚΑ, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ενδοδιαφυγές
Είναι απαραίτητος ο συνεπής επανέλεγχος μετά από ενδοαυλική θεραπεία ΑΚΑ, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ενδοδιαφυγές
dida1
dida1
dida1