ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Το αρτηριακό ανεύρυσμα είναι μία παθολογική διάταση του τοιχώματος της αρτηρίας. Τα ανευρύσματα συνήθως εντοπίζονται στην κοιλιακή αορτή αλλά η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα τμήματα της αορτής. Οι περιφερικές αρτηρίες και κυρίως η ιγνυακή αρτηρία αποτελούν επίσης σημεία όπου αναπτύσσονται ανευρύσματα. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών όπως είναι η ρήξη και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Η αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων είναι μία νόσος που προκαλεί τη σταδιακή στένωση ή απόφραξη των αρτηριών και μειώνει τη ροή του αίματος στα κάτω άκρα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία επιτρέπουν την αποκατάσταση της αρτηριακής κυκλοφορίας και την αποφυγή σημαντικών επιπλοκών.

Η στένωση της καρωτίδας πιθανόν να οδηγήσει σε εγκεφαλικό, είτε επειδή η καρωτίδα μπορεί να αποφραχτεί εντελώς, είτε επειδή μικρά κομματάκια της αθηρωματικής πλάκας αποκολλούνται και οδηγούνται με τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο.  Η επεμβατική θεραπεία είναι πολλές φορές απαραίτητη όταν η πλάκα αυτή προκαλέσει στένωση > 70% ή όταν προκαλέσει συμπτώματα.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ελληνο-Γαλλική Εταιρία Αγγειακών Παθήσεων έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του αγγειακού ασθενή για την φύση της πάθησής του, τους επιβαρυντικούς παράγοντες, τους κινδύνους αλλά και τις διαθέσιμες θεραπείες που υπάρχουν σήμερα. Στη δραστηριοποίηση και στους στόχους της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας τόσο επιστημονικής γνώσης και  εμπειρίας αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων για τη μετάδοση πληροφορίας.

Συνέδρια–Εκδηλώσεις, επιλογή των σημαντικότερων διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν ως θέμα τη μοντέρνα αγγειοχειρουργική και αγγειολογία.
Ταξινόμηση των γεγονότων με χρονολογική σειρά.

Επιστημονικές εργασίες της AFHPV, παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η εταιρία, καθώς και των εργασιών-δημοσιεύσεων που έχει πραγματοποιήσει.

Σημαντικές κλινικές μελέτες, βιβλιογραφική αναφορά στις σημαντικότερες κλινικές μελέτες ή άρθρα γενικής ανασκόπησης που αφορούν τις πιο συχνές αγγειακές παθήσεις. Η γνώση των αποτελεσμάτων από αυτές τις μελέτες είναι απαραίτητη σε όλους τους ιατρούς που έχουν επαφή με αγγειακούς ασθενείς.