ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Πρόεδρος
Dr Νίκος Παρασκευάς

Αγγειοχειρουργός

Αντιπρόεδρος
Prof. Yves Castier
Αγγειοχειρουργός/Θωρακοχειρουργός

Επίτιμα μέλη
Pr Παναγιώτης Δημακάκος, Αθήνα
Pr Δημήτρης Κελέκης, Αθήνα
Pr Claude Laurian, Παρίσι
Pr Guy Lesèche, Παρίσι
Pr Eric Chemla, Λονδίνο

Dr Alain Colignon, Βρυξέλλες

Dr Sumio Fukui, Paris
Dr Μαρία Πομώνη, Αθήνα
Dr Christophe Saliou, Saint-Nazaire
Dr Patrick Soury, Παρίσι


ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Γεν.Γραμματέας: Dr Pierre Cerceau, Παρίσι

Ταμίας: Dr Fady Francis, Παρίσι

Γραμματεία: Κα Αναστασία Παυλίδου, Αθήνα

Υπεύθυνη εγγραφών: Κα Σοφία Καλύβα, Αθήνα

Σύμβουλος επικοινωνίας: Stephano Bianchetti (Leemage), Παρίσι

Διαχείριση site internet και δημοσιεύσεων: Marco Mirabella Roberti (mstudio), Μιλάνο

Νομικοί σύμβουλοι: Δημήτρης Σακελλαρίου και François Cadet. SDH and partners law offices. Αθήνα

Λογιστήριο: Didier Pellieux (Synergec expertise), Vincennes