ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο πεδίο των αγγειακών παθήσεων (αρτηριακών και φλεβικών), η Ελληνο-Γαλλική Εταιρία Αγγειακών Παθήσεων έχει ως βασικό σκοπό να υποστηρίξει:


-Τις ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

-Την ιατρική και βασική έρευνα

-Την εκπαιδευτική δράση και κατάρτιση

-Τη μεταβίβαση γνώσεων και πληροφοριών

 

Οι στόχοι της Ελληνο-Γαλλικής Εταιρίας Αγγειακών Παθήσεων αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρίας:


-Ιατρική υποστήριξη και θεραπεία

-Επικοινωνία και κοινή εφαρμογή

-Μετάδοση γνώσεων και τελειοποίηση

-Βελτίωση-καινοτομία

-Ερευνα και δημοσίευση εργασιών