ΜΕΛΗ

Arapis C. Γενικός Χειρουργός, Παρίσι

Argyris D. Καρδιολόγος, Αθήνα

Aslangul E. Ειδική Παθολόγος, Παρίσι

Ayari R. Αγγειοχειρουργός, Μασσαλία

Aycard L. Ακτινολόγος, Μασσαλία

Bastien L. Χειρουργός Ουρολόγος, Λωζάνη

Batarseh I. Ειδικός Παθολόγος, Αθήνα

Benelkadi H. Αγγειοχειρουργός, Trappes

Benslimane F. Πλαστικός Χειρ., Casablanca

Besnard M. Αγγειοχειρουργός, île de la Réunion

Betrosian A. Ειδικός Παθολόγος-Εντατικολόγος, Αθήνα

Bisdorff A. Νευροακτινολόγος, Παρίσι

Biondi G. Πνευμονολόγος, Catagna

Boddaert J. Παθολόγος-Γηριατρική, Παρίσι

Bonhomme S. Αγγειολόγος, Παρίσι

Bronchard R. Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Παρίσι

Candiloros H. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Αθήνα

Castier Y. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Cerceau P. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Chadzinis A. Θωρακοχειρουργός, Αθήνα

Chemla E. Αγγειοχειρουργός, Λονδίνο

Colignon A. Αγγειοχειρουργός, Βρυξέλλες

Corcos O. Γαστροεντερολόγος, Παρίσι

Dadon M. Αγγειολόγος, Παρίσι

Debauchez M. Καρδιοχειρουργός, Παρίσι

Dimakakos P. Αγγειοχειρουργός, Αθήνα

Dimitrakopoulos A. Ειδικός Παθολόγος, Αθήνα

Duprey A. Αγγειολόγος, Παρίσι

Duprey Am. Ειδ. Αγγειοχ., Clermont

Economou E. Φαρμακογενετιστής, Αθήνα

Economou G. Ακτινολόγος, Αθήνα

Fouilhé L. Αγγειοχειρουργός, Reims

Fourmarier M. Χειρουργός Ουρολόγος, Aix en Provence

Foutsitzis G. Γενικός Ιατρός, Μικροβιολογία, Φυσική Ιατρική, Nancy-   Κίεβο

Francis F. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Fukui S. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Fisikidis M. Διαβητολόγος, Παρίσι

Gatsis A. Καρδιολόγος, Αθήνα

Gigou F. Αγγειοχειρουργός, Meaux

Grigoraki I. Αναισθησιολόγος, Αθήνα

Hebrant J. Δερματολόγος, Namur

Hut F. Γενικός Χειρουργός, Βρυξέλλες

Ingalina F. Πλαστικός Χειρουργός, Catagna

Kampanarou S. Ακτινολόγος, Αθήνα

Kalamarides M. Νευροχειρουργός, Παρίσι

Karagulian P. Αγγειολόγος, Παρίσι

Karsenti A. Θωρακοχειρουργός, Παρίσι

Kelekis D. Ακτινολόγος, Αθήνα

Lansac E. Καρδιοχειρουργός, Παρίσι

Laporte C. Χειρουργός Ορθοπεδικός, Παρίσι

Laurian C. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Lebard C. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Lehoux S. Ερευνητής, Μόντρεαλ

Lesèche G. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Liassis N. Ακτινολόγος, Αθήνα

Loukakos P. Γενικός Χειρουργός, Παρίσι

Macheras P. Δερματολόγος, Λαμία

Mallios A. Ειδ. Αγγειοχ., Παρίσι

Marogianni Ch. Ειδ. Παθολογίας., Αθήνα

Maury JM. Αγγειοχειρουργός, Lyon

Mazighi M. Νευρολόγος, Παρίσι

Malikov S. Αγγειοχειρουργός, Nancy

Manousakas Th. Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα

Michon-Pasturel U. Αγγειολόγος, Παρίσι

Mikros S. Νεφρολόγος, Αθήνα

Mohammedi K. Διαβητολόγος, Παρίσι

Mongiat-Artus P. Χειρουργός Ουρολόγος, Παρίσι

Mordant P. Θωρακοχειρουργός, Παρίσι

Mussot S. Θωρακοχειρουργός, Παρίσι

Nikita A. Ακτινολόγος, Αθήνα

Nikolaidou K. Δερματολόγος, Αθήνα

Oulad Ben Taib N. Νευροχειρουργός, Βρυξέλλες

Pages JC. Χειρουργός ΟΡΛ, Carpentras

Papadimitris C. Ειδικός Παθολόγος, Αθήνα

Paraskevas A. Πλαστικός Χειρ., Αθήνα

Paraskevas N. Αγγειοχειρουργός, Αθήνα

Partsinevelos G. Ειδικός Παθολόγος, Αθήνα

Pasi N. Ακτινολόγος, Παρίσι

Pellenc Q. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Petit F. Πλαστικός Χειρουργός, Παρίσι

Petit MD. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Pomoni M. Ακτινολόγος, Αθήνα

Pomonis S. Νευροχειρουργός, Αθήνα

Psimenos G. Νεφρολόγος, Αθήνα

Psimmaras D. Νευρολόγος, Παρίσι

Saliou C. Αγγειοχειρουργός, St Nazaire

Seince PF. Αναισθησιολόγος, Παρίσι

Soldatos T. Ακτινολόγος, Αθήνα

Soury P. Αγγειοχειρουργός, Παρίσι

Stavrianos Ch. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Αθήνα

Tanteles S. Ακτινολόγος, Αθήνα

Tomescot A. Καρδιοχειρουργός, Reims 

Tsagouli P. Ακτινολόγος, Αθήνα

Tsekoura D. Καρδιολόγος, Αθήνα

Thabut G. Πνευμονολόγος, Παρίσι

Theodorakis M. Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αθήνα
 
Veimou Ch. Ειδ. Παθολογίας., Αθήνα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Φαρμακευτική εταιρία COOK

Φαρμακευτική εταιρία Abbott

Φαρμακευτική εταιρία Bard

Φαρμακευτική εταιρία Perouse

Φαρμακευτική εταιρία PharmaSwiss

Φαρμακευτική εταιρία Coloplast

Αντιπρόσωπος ιατρικών προϊόντων Vamvas

Αντιπρόσωπος ιατρικών προϊόντων Polycare