Επιστημονικές εργασίες AFHPV

-Αγγειακό remodeling  μετά από τοποθέτηση ενδοαυλικού νάρθηκα για αορτικό διαχωρισμό

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ
ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η εταιρία:

-Ενδοαυλική θεραπεία ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

-Ελάχιστα επεμβατικές ενδοαυλικές θεραπείες στην αποφρακτική αρτηριοπάθεια

-Ομόλογο αρτηριακό μόσχευμα στη θεραπεία ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας

-ΑγγειακÏ remodeling  μετά απÏ τοποθέτηση ενδοαυλικοÏ νάρθηκα για αορτικÏ διαχωρισμÏ

-Ο ρÏλος της της θωρακικής συμπαθεκτομής στην ποιÏτητα ζωής ασθενÏν με υπεριδρωσία

-Θεραπεία με αρτηριακÏ αλλομÏσχευμα στη μÏλυνση συνθετικής παράκαμψης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
πρÏσφατες δημοσιεÏσεις στις οποίες συμμετείχε η εταιρία:

Focal atherosclerotic abdominal aortic stenosis. Journal des Malaladies Vasculaires 2011.

Curative treatment of pelvic arteriovenous malformation-an alternative strategy: transvenous intraoperative embolisation. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2011.

Hémangiomes et malformations vasculaires. Encyclopédie médico-chirurgicale d'angéiologie 2010.

A new therapeutic approach to congenital pelvic arteriovenous malformations. Annals of Vascular Surgery 2010.

Cryopreserved arterial allograft reconstruction for infected peripheral bypass. Annals of Vascular Surgery 2010.

Acute debranching and stent grafting for a ruptured penetrating ulcer of the aortic arch. Annals of Vascular Surgery 2009.

Popliteal vein aneurysm. Journal de Radiologie 2009.

A rare case of leiomyosarcoma arising from a femoral vein tributary: a case report. Vascular medicine 2009.

Superficial femoral artery autograft reconstruction for complicated popliteal artery entrapment syndrome. Vascular and Endovascular 2009.

Impact of the introduction of endovascular aneurysm repair in high-risk patients on our practice of elective treatment of infrarenal abdominal aortic aneurysms. Annals of Vascular Surgery 2008.

Superficial femoral artery autograft reconstruction in the treatment of popliteal artery aneurysm: Long-term outcome. Journal of Vascular Surgery 2008.

Endovascular treatment of aneurysmal deterioration in peripheral arterial allografts. Journal of Endovascular Therapy 2007.