Χρήσιμοι σύνδεσμοι

www.ambafrance-gr.org: Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα

www.amb-grece.fr: Ελληνική Πρεσβεία στη Γαλλία

www.pis.gr/: Πανελλήνιος ΙατρικÏς ΣÏλλογος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

www.hsvs.gr/: Ελληνική Εταιρία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

www.esvs.orgEuropean Society of Vascular Surgery

www.vascularweb.orgSociety of Vascular Surgery (USA)

www.sfmv.fr Société Française de Médecine Vasculaire

www.europeanvenousforum.orgEuropean venous forum

www.esvs.org/European Society of Vascular Surgery

www.vasculaire.comSociété de Chirurgie Vasculaire de langue Française

www.angioweb.frCollège des Enseignants de Médecine Vasculaire

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

www.thelancet.com/ Lancet

www.nejm.org/New England Journal of Medicine

tcs.ctsnetjournals.org/Journal of thoracic and Cardiovascular Surgery

www.jle.com/fr/revues/medecine/stv/sommaire.mdSang Thrombose Vaisseaux

evtonline.org/Journal of Endovascular Therapy

www.jvascsurg.org/ Journal of Vascular Surgery

www.annalsofvascularsurgery.com/ Annales de chirurgie vasculaire

www.ejves.com/European Journal of Vascular Surgery

ΕΡΕΥΝΑ

www.cnrs.fr/  : Centre National de la Recherche Scientifique

www.inserm.fr/ Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

arpao.fr  : Association pour la Recherche en Pathologie Aortique

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

www.atherosclerosis.gr/Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης

www.ypertasi.gr/Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας

www.eiep.gr/Ελληνική Εταιρία Παχυσαρκίας

www.hcs.gr/Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία

www.ede.gr/Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

www.vamvasmedicals.gr/: ΑντιπρÏσωπος ιατρικÏν προιÏντων

www.polycare.gr/ΑντιπρÏσωπος ιατρικÏν προιÏντων

www.goremedical.com/ : Φαρμακευτική εταιρία Gore

www.abbott.gr/Φαρμακευτική εταιρία Abbott

www.cookmedical.com/home.doΦαρμακευτική εταιρία Cook

www.perousemedical.com/: Φαρμακευτική εταιρία Pérouse

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και Y. CASTIER

www.phlebology.gr: Πληροφορίες σχετικά με φλεβικές παθήσεις

www.aorta.gr: Πληροφορίες σχετικά με τις παθήσεις της αορτής

www.dr-paraskevas.com: ΠρÏεδρος της Ελληνο-Γαλλικής Εταιρίας ΑγγειακÏν Παθήσεων

www.yves.castier.fr: ΑντιπρÏεδρος της Ελληνο-Γαλλικής Εταιρίας ΑγγειακÏν Παθήσεων

ΔΙΑΦΟΡΑ

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ : U.S National Library of Medicine